fbpx

สินค้าและบริการ

เลือก QtY ที่คุณชื่นชอบ

QtY1 ( ชุดใหญ่ )

คิวตี้ชุดมาตรฐานยอดนิยม ประกอบไปด้วย

  1. อุปกรณ์เรียกคิว คิวตี้ จำนวน 20 ชิ้น
  2. แท่นชาร์จไร้สาย 1 ชิ้น
  3. Keypad สำหรับเรียก QtY 1 ชิ้น

QtY1 ( ชุดเริ่มต้น )

คิวตี้ชุดมาตรฐานยอดนิยม ประกอบไปด้วย

  1. อุปกรณ์เรียกคิว คิวตี้ จำนวน 10 ชิ้น
  2. แท่นชาร์จไร้สาย 1 ชิ้น
  3. Keypad สำหรับเรียก QtY 1 ชิ้น

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

LINE @Qtyq 0815726386 /Qtyqcalling